Opłaty
You are here: Home \ Opłaty

Wpisowe do Szkoły Podstawowej KSW od 01.09.2018:

800 zł – na pierwsze dziecko;

400 zł – na drugie dziecko;

0 zł- na trzecie i kolejne dziecko.

 


Czesne od 01.09.2018

360 zł/m-c – za pierwsze dziecko;

288 zł/m-c – za drugie dziecko (zniżka 20%);

252 zł/m-c – za trzecie i kolejne dziecko (zniżka 30%).

* Czesne płatne na konto szkoły do 30 dnia miesiąca, na następny miesiąc, również w wakacje.

 

Rachunek bankowy:
67 1240 3549 1111 0000 4431 6002

PeKaO S.A. I Oddz. w Gorzowie Wielkopolskim