Nauczyciele
You are here: Home \ Nauczyciele
 • Leszek Weichert – Dyrektor,
 • Dorota Troczewska – Zastępca Dyrektora, język polski, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. 2 Gim,
 • Bańdziak Iwona- muzyka,
 • Błaszczak Elżbieta- matematyka (kl. 4-6 SP, 2 Gim),
 • Dąbrowski Andrzej- informatyka (kl. 1-2 Gim), zajęcia techniczne (kl. 4-6, kl. 1-2 Gim),
 • Gromiak Jarosław- wychowanie fizyczne (kl. 1-6 SP, 1-3 Gim),
 • Kamińska Anna- nauczanie wczesnoszkolne 1 SP, biblioteka,
 • Krawczyk Piotr- edukacja dla bezpieczeństwa (kl. 3 Gim),
 • Majewicz Bożena- edukacja wczesnoszkolna 2 SP,
 • Mariankowska Joanna- wychowawca kl. 6 SP, przyroda, biologia,
 • Osińska Joanna- chemia (kl. 1-3 Gim),
 • Paul Dorota- fizyka (kl. 1-3 Gim),
 • Przybysz Karolina- plastyka (kl. 4-6 SP),
 • Puścizna Anna- nauczanie przedszkolne,
 • Rakoczy Barbara- język niemiecki (kl. 1-3 Gim),
 • Rąblewska Wioletta- religia (kl. 1-6 SP),
 • Rudzińska Hanna- język polski (kl. 4-6 SP, kl. 1 Gim),
 • Rybka Hanna- wychowca kl. 3 Gim, język angielski (kl. 5-6 SP, kl. 1-3 Gim),
 • Sieg-Szymańska Agnieszka- matematyka (kl. 1 Gim, kl. 3 Gim),
 • Soszka Iwona- nauczanie wczesnoszkolne 3 SP,
 • Szymankiewicz Kamila- wychowawca kl. 5 SP, historia i społeczeństwo (kl. 4-6 SP), historia (kl. 1-3 Gim), wiedza o społeczeństwie (kl. 1-2 Gim),
 • ks. Tomys Andrzej- religia (kl. 1-3 Gim),
 • Waleński Andrzej- wychowanie fizyczne (kl. 0 SP, kl. 4-6 SP, kl. 1-3 Gim),
 • Wielgos Ewa- wychowawca kl. 4 SP, język angielski (kl. 0-4 SP)
 • Wołoszyn Włodzimierz- przyroda (kl. 6 SP), geografia (kl. 1-3 Gim),
 • Zjawin Krzysztof- zajęcia komputerowe (kl. 4-6 SP).